5 februarie 2018

Generalitati

Etapele realizarii unui raport de evaluare:

Raportul de evaluare este un document prin care evaluatorul informeaza clientul cu privire la rezultatele analizei sale, exprimand o opinie clara si neechivoca. Este un document intocmit strict intre evaluator si client. Raportul de evaluare este intotdeauna obiectiv, evaluatorul asigurandu-se ca nu exista conflicte de interese si nu este influentat de presiunui din partea clientului pentru a prezenta rezultatul predestinat evaluarii.

In realizarea unui raport de evaluare, evaluatorul autorizat urmateste 4 pasi esentiali :

  • analiza documentelor ( solicitarea de documente de la proprietar/client care atesta dreptul de proprietate asupra proprietatii analizate, identificarea drepturilor de proprietate care sunt evaluate: ce contine proprietatea, cine este proprietar, daca exista sarcini, identificarea eventualelor neconformitati din documente sau incalcari ale legislatiei in vigoare);
  • inspectia proprietatii ( identificarea proprietatii, inspectia fizica a proprietatii de evaluat: identificarea si analiza amplasamentului si constructiilor, aprecierea starii tehnice, fotografierea proprietatii, discutii cu proprietarii/clientii);
  • corelarea informatilor din primele doua etape si alte surse ( utilizarea evaluarii- scopul si ce tip de valoare trebuie determinata – , informatii despre costuri de inlocuire si/sau reparatii, informatii despre tranzactii realizate cu proprietati comparabile sau despre oferte de tranzactionare, informatii despre veniturile generabile de proprietatile comparabile, se stabilesc limitele si ipotezele care vor sta la baza elaborarii raportului);
  • intocmirea raportului de evaluare ( Prin Raportul de evaluare, evaluatorul, prezinta opinia sa cu privire la proprietatea evaluata.
  • Arata clar si explicit datele care au stat la baza evaluarii
  • Prezinta procesele analitice care au fost parcurse pe timpul evaluarii.
  • Evidentiaza informatiile relevante despre proprietatea analizata..