5 februarie 2018

Evaluari pentru raportare financiara

Evaluarea sau reevaluarea pentru raportare financiară se solicita, de regula pentru diferite scopuri contabile ( determinarea valorii unui activ sau unei datorii pentru inregistrarea acesteia in situatia pozitiei financiare, alocarea pretului de achizitie a unei intreprinderi, testatarea deprecierii, majorarea de capital prin aport in natura sau alte situatii specifice). Spre deosebire de acest tip de evaluare, evaluarea pentru impozitare este, în mod obisnuit, ceruta de catre directiile de impozite si taxe locale pentru stabilirea cotei de impozitare. Evaluarea in scopuri de raportare financiara reprezinta un domeniu tratat distinct de Standardele Internationale de Evaluare.

Evaluarea pentru raportare financiara prespupune estimarea valorii juste ca si tip al valorii, reprezentand – conform IRFS – pretul care ar fi incasat pentru vanzarea unui activ sau platit pentru transferul unei datorii intr-o tranzactie reglementata intre participantii de piata, la data evaluarii.

Din punctul de vedere al evaluatorului, valoarea justa a proprietatatii imobiliare ce trebuie evaluata se bazeaza pe interactiunea dintre componentele sale – teren, amenajari ale terenului, cladiri, constructii speciale si dotari imobiliare, astfel fiind necesara o alocare a valorii pe aceste componente.

ETAPELE EVALUĂRII PENTRU RAPORTARE FINANCIARĂ :

 • Analiza listei de mijloace fixe ce trebuie evaluate
 • Identificarea opţiunii societăţii privind evaluarea la valoarea justă sau alte valori
 • Identificarea elementelor specifice necesare pentru clasificarea activelor (dacă nu este făcută)
 • Stabilirea premizelor evaluării
 • Analiza cerinţelor auditorilor

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIRE RAPORT DE EVALUARE

Pentru a putea realiza o evaluare pentru raportare financiara avem nevoie de urmatoarele documente:

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situaţie
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic arhitectură
 • Memoriu tehnic rezistenţă
 • Fişa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscala (societăţi comerciale)
 • Date complete de facturare

TARIFE EVALUARE RAPORTARE FINANCIARA

Pentru mai multe informatii legate de costul evaluarii proprietatilor imobiliare accesati sectiunea “Cere o oferta” sau contactati-ne la numarul de telefon 0723-185.732, email: contact@wagnerinvest.ro