2 februarie 2018

Evaluari imobiliare

Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Memoriu tehnic
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de propietate
 • Releveu apartament
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor imobiliare (constructie + teren)

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de proprietate (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • Releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 • Certificat de urbanism
 • Autorizatie de construire/desfiintare
 • Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)

Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

 • Act de proprietate
 • Incheiere de intabulare
 • Extras de carte funciara pentru informare
 • Plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • Plan de situatie (scara 1:2000 / 1:500)
 • Fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 • Certificat de urbanism
 • Copie carte de identitate client / reprezentant persoana juridica
 • Copie Certificat de Inmatriculare (firme, societati comerciale)