5 februarie 2018

Evaluare/reevaluare active corporale aflate in patrimoniul institutiilor publice

Proprietatea imobiliara din sectorul public include cel mai diversificat spectru de active imobiliare, active specializate, active de patrimoniu si active protejate, active de infrastructura, cladiri publice, instalatii pentru furnizarea serviciilor de utilitati publice si active recreationale, etc.

Valoarea justa a elementelor de imobilizari corporale se determina in general prin evaluare, numai de persoanele ce au calitatea de evaluator autorizat, dobândita în conditiile prezentei ordonante, care sunt înscrise în Tabloul Asociatiei si dovedesc aceasta cu legitimatia de membru sau autorizatia valabila la data evaluarii.
Activele corporale sunt reprezentate de activele cu existenta fizica, de exemplu: terenuri si cladiri, mijloace fixe/mobile, mobilier, active in curs de executie si dezvoltare.
Modalităţile de evaluare sunt diferenţiate în funcţie de tipurile de activele fixe corporale care trebuie evaluate, respectiv:

  • terenuri
  • construcţii : – clădiri : corpuri cladire gradinite şi anexele acestora, imobile; construcţii speciale : statui, monumente, străzi, parcări, semaforizare, poduri, pasaje,
  • alte active corporale :
    Institutiile publice, indiferent de sursa de finantare a cheltuielilor si de subordonare inventariaza activele fixe corporale aflate în patrimoniul lor, care urmeaza sa fie reevaluate. Reevaluarea activelor fixe corporale trebuie facuta cu suficienta regularitate, astfel încât valoarea contabila sa nu difere semnificativ de cea care ar fi determinata folosind valoarea justa la data bilantului.

IMPORTANT!

Activele fixe corporale de natura constructiilor si terenurilor aflate în patrimoniul institutiilor publice necesita reevaluate cel putin o data la 3 ani.

TARIFE EVALUARE ACTIVE CORPORALE AFLATE IN PATRIMONIUL INSTITUTIILOR PUBLICE

Pentru mai multe informatii legate de costul evaluarii proprietatilor imobiliare accesati sectiunea “Cere o oferta” sau contactati-ne la numarul de telefon
0723-185.732, email: contact@wagnerinvest.ro