2 februarie 2018

Evaluarea pentru impozitare

Ce reprezinta evaluarea pentru impozitare ?

Societatea Wagner Invest ofera servicii de evaluare pentru raportare financiara si evaluare pentru impozitare. Acest tip de evaluare se realizeaza pentru cladiri si constructii.

Valoarea de impozitare sau valoarea impozabila reprezinta acea valoare care are se bazeaza pe continutul legilor referitoare la evaluarea/aprecierea/impozitarea proprietatii.Astfel ca, pana la 31 decembrie 2015, valoare impozabila a cladirilor aflate in proprietatea unei persoane juridice sau fizice era reprezentata de valoare de inventar a cladirii, inregistrata in evidentele contabile ale proprietarului. Modificarea codului fiscal, incepand cu 01.01.2016, prevede ca impozitarea cladirilor sa se realizeze in functie de utilizarea(destinatia) acestora si nu in functie de proprietar.

Impozitul pe cladiri si taxa pe cladiri se stabilesc in functie de destinatia (utilizarea) finala a cladirii, care poate fi rezidentiala, nerezidentiala sau mixta, pe baza declaratiei pe propria raspundere a contribuabilului si se calculeaza in conformitate cu prevederile art.457-460 din Codul fiscal (art.16 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal).

Pentru stalbilirea impozitului/taxei pe cladiri,valoarea impozabila a cladirilor aflate in proprietatea persoanelor juridice si fizice este valoare de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datoreaza impozitul/taxa si poate fi :

 1. Ultima valoare impozabila inregistrata in evidentele organului fiscal
 2. Valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii
 3. Valoarea finala a lucrarilor de constructii, in cazul cladirilor noi, construite in cursul anului fiscal anterior.
 4. Valoarea cladirilor care rezulta din actul prin care se transfera dreptul de proprietate, in cazul cladirilor dobandite in cursul anului fiscal anterior
 5. In cazul cladirilor care sunt finantate in baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultata dintr-un raport de evaluare intocmit de evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii
 6. In cazul cladirilor pentru care se datoreaza taxa pe cladiri, valoarea inscrisa in contabilitatea proprietarului cladirii si comunicata concesionarului, locatarului, titularului dreputului de administratre sau de folosinta, dupa caz.

Valoarea impozabila a cladrii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluarii, depus la organul fiscal local pana la primul termen de plata din anul de referinta. [Conform capitolului II al Codului fiscal actualizat, art. 460, alin.5]

DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTOCMIRE RAPORT DE EVALUARE

Pentru a putea realiza o evaluare pentru impozitare (conform GEV 500) avem nevoie de urmatoarele documente (copii):

 • act de proprietate;
 • releveu cadastral, plan de arhitectura sau schita constructiei;
 • carte de identitate sau pasaport pentru contribuabili persoane fizice sau certificat de inregistrare la Registrul Comertului (CUI) pentru persoane juridice.
 • data PIF (anul constructiei)
 • Imbunatatiri
 • valoare de impozitare pe anul anterior

IMPORTANT!

Stabilirea impozitului pe constructii pentru personele juridice

Conform art. 460 din Codul Fiscal, cotele de impozitare pentru persoanele juridice, utilizare rezidentiala si nerezidentiala in primii 3 ani de la achizitie sau de la ultima evaluare sunt stabilite in paragrafele 1 si 2 de mai jos:

(1)Pentru cladirile rezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice, impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,08 – 0,2 %asupra valorii de impozitare a cladirii.

(2) Pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoane juridice, impozitul / taxa pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1,3%, inclusiv, asupra valorii impozabile a cladirii.

Daca cladirea nu se afla in primii 3 ani de la achizitie/construire sau ultima evaluare, atunci cota de impozitare este de 5% conform paragrafului 8:

(6) Valoarea impozabila a cladirii se actualizeaza o data la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a cladirii intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare aflate in vigoare la data evaluarii.

(8) In cazul in care proprietarul cladirii nu a actualizat valoarea impozabila a cladirii in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta, cota impozitului / taxei pe cladiri este de 5%.

Stabilirea impozitului pe constructii pentru personele fizice

Pentru persoanele fizice (conform articolului 457) care utilizeaza cladirile in scop rezidential, valoarea de impozitare se stabileste de catre personalul IDTL, conform precizarilor de la art 457 Cod Fiscal, astfel ca in aceasta situatie nu este necesar un raport de evaluare.

Pentru persoanele fizice (conform articolului 458) care utilizeaza cladirile in scop nerezidential, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotelor de mai jos:

(1)Pentru cladirile nerezidentiale aflate in prorietatea persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote cuprinse intre 0,2-1.3 % asupra valorii de impozitare

In cazul in care proprietatea nu este in primii 5 ani de la achizitie/construire sau evaluare, cota de impozitare creste la 2% conform paragrafului 4 de mai jos:

TARIFE EVALUARE IMOBILIARĂ
Pentru mai multe informatii legate de costul evaluarii proprietatilor imobiliare accesati sectiunea “Cere o oferta” sau contactati-ne la numarul de telefon 0723-185.732 , email : contact@wagnerinvest.ro